Sunday, August 7, 2011

I-kä-krii-si

Hei. Mi-nä tääl-lä taas, Nii-lo.

Män-nä vii-kol-la tu-li it-ku.
Äi-ti sa-noi et-tä o-len i-so poi-ka ja en mah-du e-nää vau-va-kei-nuun.

Kuva täältä.

Et-tä pi-täi-si kei-nua i-so-jen poi-ki-en kei-nus-sa.

Van-he-ne-mi-nen on tyh-mää.
Mut-ta on-nek-si mi-nul-la ei o-le vie-lä ryp-py-jä.

No comments: